PB JAEKEL-BUD-TECH Sp. z o.o. Sp. K. oferuje swoje usługi w zakresie pełnych i kompleksowych usług budowlano – instalacyjnych, remontowych, rozbiórkowych, wyburzeniowych oraz zakupu
i sprzedaży materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz wynajmu sprzętu budowlanego.

O firmie

 

  

Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa:

PB JAEKEL-BUD-TECH Spółka z o.o. Sp. K. założona została w roku 1995 jako Firma zajmująca się wykonawstwem robót budowlano-instalacyjnych, zakupem, dostawą materiałów budowlano-instalacyjnych, maszyn budowlanych, narzędzi oraz do świadczenia usług w zakresie wynajmu maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego.

Głównym celem naszego działania jest i będzie rynek polski.

Potencjał firmy tworzy bogate, zawodowe doświadczenie zarówno kierownictwa jak i załogi przeniesione z poprzednich firm i sukcesywnie powiększane, dzięki realizacji zamówień klientów. Spółka wykorzystuje wiedzę i doświadczenie kierownictwa oraz pracowników posiadających wieloletnią praktykę w sferze usług budowlanych, zakupu i sprzedaży materiałów budowlano-instalacyjnych, by jak najlepiej wywiązywać się z zawartych umów, zwiększać swoją konkurencyjność i umacniać pozycję na rynku.

Siedziba:

PB JAEKEL-BUD-TECH Spółka z o.o. Sp. K.
41-500 Chorzów
ul. Tęczowa 23

Tel. (032) 2499-193, fax. (32) 2499-177

Zakres działania Spółki:

JAEKEL-BUD-TECH sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie pełnych i kompleksowych usług budowlano – instalacyjnych, remontowych, rozbiórkowych, wyburzeniowych oraz zakupu i sprzedaży materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz wynajmu sprzętu budowlanego.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - WYKAZ PRAC

Lp Rodzaj robót Inwestor Zakończenie prac  Powierzchnia użytkowa 
1 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Chorzowie Batorym - ul. St. Batorego TESCO POLSKA 10-2005 1 299,00 m2
2 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Bytomiu Szombierkach - ul. Zabrzańska TESCO POLSKA 08-2006 3 091,06 m2 
3 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Rudzie Śląskiej - ul. Pośpiecha TESCO POLSKA 08-2006 1 310,20 m2
4 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Bielsku-Białej - ul. Rejtana TESCO POLSKA 10-2006 1 793,10 m2
5 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Zdzieszowice ul. Nowa TESCO POLSKA 12-2006 1 093,28 m2
6 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Bielsku-Białej - ul. Babiogórska TESCO POLSKA
02-2007 1 285,60 m2
7 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Radlinie- ul. Korfantego TESCO POLSKA 05-2007 1 093,28 m2
8 Budowa Pawilonu Handlowego Tesco w Lędzianach- ul. Hołdunkowska TESCO POLSKA 12-2007 844,90 m2
9 Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Czerwionce – Leszczynach TESCO POLSKA    05-2008 1 269,20 m2
10

Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Rydułtowach-ul. Ładna

TESCO POLSKA 07-2008 2 981,91 m2
11

Pawilon TESCO w Mszanie Dolnej – wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych- ul. Starowiejska

TESCO POLSKA 08-2008 1 202,00 m2
12 Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Ustroniu przy ul. Cieszyńskiej TESCO POLSKA 09-2008 2 981,91 m2
13 Remont budynku na potrzeby MPWiK w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 38 MPWiK Piekary Śląskie  08-2008 1 280,99 m2 
14 Przebudowa pawilonu SAVIA w Andrychowie- ul. Włókniarzy SAVIA POLSKA 01-2009 1 295,06 m2
15 Budowa Sklepu Sportowego DECATHLON w Żorach przy ul. Francuska DECATHLON POLSKA  10-2009 2 654,81 m2
16 Budowa Pawilonu Handlowego LIDL w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich  LIDL POLSKA  12-2010 1 400,00 m2
17 Budowa Pawilonu Handlowego LIDL w Katowicach przy ul. Obroki LIDL POLSKA 12-2010 1 788,11 m2
18 Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Porębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego Urząd Miasta 
Poręba
01-2010 1 943,47 m2
19 Pawilon TESCO w Makowie Podhalańskim – wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych- ul. Wolności TESCO POLSKA 02-2010 1 261,85 m2
20 Wykonanie prac budowlano – montażowych dla TESCO  w Tarnowie przy ul. Nowodąbrowskiej TESCO POLSKA 08-2010 10 773,84 m2
21 Budowa mieszkań socjalnych- ul. Żabik   Urząd Miasta
Ornontowice
09-2010 441,42 m2
22 Budowa Pawilonu Handlowego LIDL w Chorzowie przy ul. Kościuszki LIDL POLSKA 11-2010 1400,00 m2
23 Gruntowy Wymiennik Ciepła GMINA KONOPISKA 12-2011 ----
24 Przebudowa Pawilonu Handlowego TESCO w Łodzi Bałutach- ul. Pojezierska TESCO POLSKA 04-2011 27 212,00 m2
25 Budowa Pawilonu Handlowego LIDL w Gliwicach- ul. Poznańska LIDL POLSKA 05-2011 1100,00 m2
26 Budowa osiedla mieszkaniowego w Chorzowie przy ul. Rodzinna  „PARK-DOM”
Chorzów
02-2009 4100,00 m2
27 Budowa kompleksu garaży dla CHŚPWiK w Chorzowie- ul. Składowa Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  12-2010 120,00 m2
28 Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Prębie przy ul. Ludowego Wojska Polskiego TESCO POLSKA 08-2011 800,00 m2
29 Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia TESCO POLSKA 12-2011 2 826,02 m2
30 Budowa Pawilonu Handlowego TESCO w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 3 Maja TESCO POLSKA 09-2011 812,27 m2
31 Budowa Pawilonu Handlowego LIDL w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Niedzieli LIDL POLSKA 12-2011 1 157,06 m2 
32 Przebudowa Hali Produkcyjnej w Gliwicach przy ul. Gustawa Eiffel’a  FRONIUS POLSKA 05-2012 2 526,96 m2

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp.k

 

 

Polityka prywatności ma na celu przekazanie zasad ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp.k, ul. Tęczowa 23, 41-500 Chorzów, tel.: 32/249 91 93, fax: 32/ 249 91 77, NIP 627-10-86-577, REGON 272819812 , KRS: 0000537319 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 2. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

 3. Dane osobowe będą zbierana wyłącznie do wykonania kompleksowej usługi budowlanej.

 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest konieczne w celu wykonania usługi budowlanej.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich wykorzystanie do celów marketingu własnych produktów Administratora jest dobrowolne a zgoda może być w każdej chwili wycofana.

 6. Dane będą zbierane podczas:

  1. podpisywania umów lub zleceń z kontrahentami na usługi budowlane.

 7. Podczas wykonania w/w usługi zbierane są następujące dane:

  1. Imię i Nazwisko osób do kontaktu

  2. Numer telefonu,

  3. Adres e-mail,

  4. Dane przedsiębiorstwa wraz z numerem NIP (w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo),

 

 

 1. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

  1. Wypełniania naszych zobowiązań względem Klientów.

  2. Wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

  3. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

 2. Dostęp do danych osobowych Klientów mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy, oraz Podmioty przetwarzające z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy świadczący usługi dla firmy). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp.k podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych naszych Klientów.

 4. Kontrahentom udzielamy prawa dostępu do treści danych, ich poprawiania i do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez firmę. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 5. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług budowlanych będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

 6. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 7. PB Jaekel-Bud-Tech sp. z o.o. sp.k ma prawo do zmieniania, modyfikowania lub poprawiania niniejszej polityki bezpieczeństwa w dowolny momencie

Strona należy do PB Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. Sp. K. 2008-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: EPOS Strona główna O firmie Nasze realizacje Kontakt